e

Código da materia

305.210.612

Nome da materia

TECNOLOXIA MULTIMEDIA

Centro/ Titulación

Escola técnica superior de enxeĖeiros de telecomunicación / EnxeĖería técnica de  telecomunicación, especialidade de son e imaxe, Orientación 01: Producción audiovisual

Curso

Tipo (Libre, Troncal, Obrigatoria, Optativa)

Optativa (OD)

Créditos teóricos aula (A)

3

Créditos prácticos laboratorio (L)

3

Créditos Totáis

6

Anual /Cuadrimestral

Cuadrimestral (2ľ Cuadrimestre)

Departamento

Teoría do Sinal e Comunicacións

Área de coĖecemento

Teoría do Sinal e Comunicacións

PROFESORADO DA MATERIA

• Departamento de Dereito Público especial, Comunicación Audiovisual e Publicidade (x-13)

Nome profesor/a

Créditos

(indicando A, L ou P)

Lugar e Horario Titorías

Xulio Fernández Hermida

3 A / 3 L

Despacho A-303. ETSE de Telecomunicación . Campus Universitario. 36310 Vigo. Horario: Xoves de 11,00 a 13,00 h. Telt: 986 812131. Correo electrónico: xulio@tsc.uvigo.es

A: Aula. L:Laboratorio. P:Prácticas.

Horarios: Escola técnica superior de enxeĖeiros de telecomunicación
 

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

 11-13

   

Teoría

 

Prácticas

  ----

         

TEMARIO da Materia: (Tipo A, Tipo L)

Obxectivo da materia:

• CoĖecer os principios sobre os que se apoia a xeneración de imaxes nun ordenador.

• Aprender a manexar os elementos que forman parte dunha aplicac